Solidair, sociaal en divers

Superdiversiteit is in Sint-Niklaas net als in alle centrumsteden een feit. Er wonen mensen van allerlei leeftijden, in diverse gezinssamenstelling, van verschillende origine en religie,  met verschillende geaardheid, enz. Wij bekijken deze diversiteit als een positief gegeven. Diversiteit brengt creativiteit, dynamiek, kansen en uitdagingen met zich mee. Door iedereen  expliciet gelijke kansen te geven, investeert een samenleving het meest in wie het moeilijkst heeft om zichzelf te ontplooien.

Groen Sint-Niklaas wil dat iedereen gelijke kansen krijgt. Een samenleving dient iedereen – ongeacht de herkomst of situatie (en zeker de meest kwetsbaren) – te helpen zodat er maximale ontplooiingskansen gecreëerd worden. Ook in deze budgettair moeilijke tijden willen we een sterk sociaal beleid voeren. De rijkdom dient eerlijker verdeeld te worden tussen mensen met meer en mensen met minder financiële mogelijkheden. Dat is geen zaak van het stadbestuur alleen, maar ook van het in sterk uitgebouwde middenveld en de vele lokale initiatieven in Sint-Niklaas.
 

Voorbeelden beleid

  • Armoedeplan
  • Diversiteitsplan
  • Tal van welzijnsprojecten die de stad ondersteunt
  • Blijvend aanhouden van flankerende onderwijsmaatregelen
  • Realisaties OCMW en SNMH
  • Diversiteitsplan Groen Sint-Niklaas