Groene wortels

Het vergroenen van de stad zit in ons DNA en daarvoor willen we ons blijven inzetten. Enkel een duurzame en groene stad kan ons voorbereiden op de toekomst en houdt deze stad leefbaar. We willen een ideale combinatie van bewoning, economisch leven, industrie, natuur en recreatie met de focus op de toekomst.

Voorbeelden beleid

  • Duurzaamheid en natuur in de stad
  • Uitbreiding bosgebieden
  • Klimaatplan
  • Lobbenstadmodel
  • Transitiebeweging
  • Ook vergroening in de kernstad, niet enkel deelgemeenten!
  • Wijkvergroening

Actueel

 

Laat ons een "boom" en wat gras dat nog groen is. Woorden uit het lied van Louis Neefs. “Dit lied weerklinkt steeds in mijn hoofd”, zegt Dirk Van Steertegem, wanneer hij ons met veel enthousiasme begint te vertellen over zijn passie voor bomen. Dirk is de eigenaar van de ecologische kringlooptuin, die hoort...

Asbest is een bijzonder schadelijke stof en vormt door inademing een risico voor de gezondheid van burgers en werknemers. De toename in het gebruik van asbest in de twintigste eeuw zorgde ook voor een aanzienlijke stijging van het aantal ernstig zieken. Daarom werd het gebruik van asbest verboden. Er blijkt echter een verhoogde sterftekans in Sint-Niklaas, wat uiteraard verband houdt met de...

Collega’s,

 

De laatste gemeenteraad werd er gevraagd naar het standpunt van Groen over dit dossier. Uiteraard is dit voor ons, net als voor de andere coalitiepartners, een belangrijk dossier. Het gaat over een belangrijk gebied in onze stad. Op dit moment is Stationsomgeving Noord een plek in onze stad waar de ruimte niet goed benut wordt en op een aantal plaatsen niet...

Pagina's