Actueel

Gemeenteraadslid Aster Baeck deed volgende tussenkomsten tijdens de gemeenteraad van woensdag 31 mei 2017:

  • Tussenkomst Klapperbeekstraat
  • Tussenkomst Jef Burm park

Asbest is een bijzonder schadelijke stof en vormt door inademing een risico voor de gezondheid van burgers en werknemers. De toename in het gebruik van asbest in de twintigste eeuw zorgde ook voor een aanzienlijke stijging van het aantal ernstig zieken. Daarom werd het gebruik van asbest verboden. Er blijkt echter een verhoogde sterftekans in Sint-Niklaas, wat uiteraard verband houdt met de...

Gemeenteraadslid Aster Baeck deed enkele interessante tussenkomsten tijdens de gemeenteraad van 28 april 2017.

Je kan ze hier nalezen:

  • Tussenkomst nieuw reglement jeugdhuizen
  • Tussenkomst Woonzorgnetwerk

Home