Actueel

Collega’s,

 

De laatste gemeenteraad werd er gevraagd naar het standpunt van Groen over dit dossier. Uiteraard is dit voor ons, net als voor de andere coalitiepartners, een belangrijk dossier. Het gaat over een belangrijk gebied in onze stad. Op dit moment is Stationsomgeving Noord een plek in onze stad waar de ruimte niet goed benut wordt en op een aantal plaatsen niet...

De voorbije maanden werkte het management van Eandis in alle stilte een deal uit, waarbij 14 procent van het bedrijf verkocht zou worden aan ‘State Grid Corporation of China’, het grootste elektriciteitsbedrijf ter wereld. Op 3 oktober zal onze gemeentelijke vertegenwoordiger in Eandis op de bijzondere algemene vergadering mee beslissen of hij deze deal, dat ons bindt voor de komende 100...

Tijdens de vorige ledenvergadering werd het lokale partijbestuur samengesteld dat de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 inzet. Niels Blomme werd daarbij aangesteld als ondervoorzitter van Groen Sint-Niklaas. Hij zal zich in deze nieuwe functie vooral bezighouden met de verdere uitbouw van de lokale werking en met het inhoudelijke debat met de leden en...

Home